KinderdagverblijfMeet Kate Daycare Center

Stichting Meet Kate werkt altijd vanuit de lokale behoefte. Met de start van het Children's Home bleek er een grote behoefte te zijn aan kinderopvang. Na onderzoek bleek dat veel families de mogelijkheid hadden om 's avonds en in het weekend voor het kind te zorgen, en dat zij ook in staat waren een kleine financiële bijdrage te leveren. 

Overdag bleven er veel ruimtes in het Meet Kate Children’s Home ongebruikt. Er was dus vraag naar een kinderdagverblijf, en wij konden het bieden. Een mooie aanleiding om de doelgroep van onze projecten te verbreden. Het kinderdagverblijf werd het tweede onderwijsproject van Stichting Meet Kate. In het Daycare Center worden kinderen van 1 tot 5 jaar spelenderwijs op professionele wijze voorbereid op de basisschool. De klassen zijn verdeeld in vier leeftijdsgroepen: crèche (1-2 jaar), peuterspeelzaal (3-4 jaar), groep 1 (4 jaar) en groep 2 (5 jaar). Uiteraard is er ook genoeg tijd om te spelen en te rusten, en zorgen de kokkinnen voor goedgevulde buikjes.

Momenteel zijn er 115 kinderen die dagelijks naar het kinderdagverblijf komen. 80% van de ouders betalen voor deze opvang en 20% ontvangt een schoolbeurs. Sommige ouders zijn namelijk niet in staat om het dagelijkse schoolgeld van 50 eurocent te betalen. In plaats van dat Meet Kate deze kinderen in huis neemt om voor te zorgen, geven wij deze kinderen dagopvang, basisonderwijs, goed eten en een ziektekostenverzekering, maar blijven de ouders verantwoordelijk om in de avonduren voor hun eigen kind te zorgen. Zo blijft de essentiële ouder-kind band bestaan. De betaalde schoolgelden komen geheel ten goede aan het kinderhuis, waardoor wij minder donaties uit Nederland nodig hebben om de exploitatiekosten te dekken. Op deze manier is onze missie van zelfredzaamheid ook geïntegreerd in de onderwijsprojecten.

Ontmoet de werknemers van het kinderdagverblijf

Bekijk foto's van het kinderdagverblijf

Bedankt!

Na 10 jaar stopt Meet Kate.

Lees meer