Kippenboerderij

In februari 2012 begon Stichting Meet Kate een eigen kippenboerderij met duizend kippen. De eieren die deze kippen leggen worden verkocht en hiermee bekostigen we voor een deel onze onderwijsprojecten. Eind 2012 heeft Meet Kate een fonds ontvangen van de Achmea Foundation waarmee we de kippenboerderij hebben uitgebreid naar vierduizend kippen. De reden hiervoor was het succesvolle verloop van het project. De samenwerking met de lokale kippenboer verloopt goed en de percentages worden goed in de gaten gehouden. Opmerkelijk was bijvoorbeeld dat het sterfpercentage van de kuikens heel laag was, iets dat gezien de weersomstandigheden en het gebrek aan ervaring uitzonderlijk was.

Bekijk foto's van de kippenboerderij

Bedankt!

Na 10 jaar stopt Meet Kate.

Lees meer